PSICOLOGIA

La Psicologia és la ciència que estudia la conducta humana i els processos mentals dels individus. S’entenen dins d’aquests conceptes qüestions relacionades amb l’atenció, la percepció, la motivació, l’emoció, el funcionament del cervell, la intel·ligència, la personalitat, les relacions personals, la consciència i la inconsciència.

PSICOLOGIA

La Psicologia és la ciència que estudia la conducta humana i els processos mentals dels individus. S’entenen dins d’aquests conceptes qüestions relacionades amb l’atenció, la percepció, la motivació, l’emoció, el funcionament del cervell, la intel·ligència, la personalitat, les relacions personals, la consciència i la inconsciència.

close-up-of-girl-sitting-with-teddybear-holding-sad-face-emoticons-paper-in-front-of-her-face

Psicologia Infanto-juvenil:

Treball enfocat amb el nen o nena i els seus familiars per tal d’identificar què és el que està afectant el seu benestar o rendiment escolar.

L’objectiu és ajudar a l’infant a identificar aquelles coses que li generen malestar, donar-li eines que l’ajudin en situacions futures de manera que guanyi seguretat i autonomia.

També comptem amb una àrea especialitzada per detectar i tractar els trastorns del llenguatge i l’aprenentatge. (Unitat TALL)

Psicologia Adults:

Teràpia enfocada a millorar el benestar, a través de tècniques eficaces i amb evidencia científica.

Anàlisi i entrenament de les habilitats personals amb l’objectiu d’aconseguir desplegar el màxim potencial. Les teràpies estan centrades no només en la problemàtica actual, sinó en els factors que fan que es mantingui en el temps.

Therapist taking notes on white background

Oferim tractament per els següents trastorns:

Oferim tractament per els següents trastorns:

Tractament Tomatis

Dins dels diferents tractaments s’ofereix la possibilitat de treballar amb el Mètode Tomatis ®. Aquest mètode d’estimulació neurosensorial, a traves de la oïda, permet l’estimulació de diferents circuits i àrees cerebrals de manera que permet intervenir en els trastorns emocionals e incidir sobre l’atenció, la memòria i l’aprenentatge.

Possibilitat de teràpia on-line o presencial