Psicologia

La Psicologia és la ciència que estudia la conducta humana i els processos mentals dels individus. S’entenen dins d’aquests conceptes qüestions relacionades amb l’atenció, la percepció, la motivació, l’emoció, el funcionament del cervell, la intel·ligència, la personalitat, les relacions personals, la consciència i la inconsciència.

psico1

Assistència psicològica en la infància:

Aborda l’avaluació i el tractament dels problemes psicològics de l’infant i dels trastorns de conducta infantil durant el desenvolupament evolutiu. Durant l’etapa escolar poden aparèixer problemes d’adaptació al medi escolar i al grup d’iguals, així com problemes relacionats amb l’ansietat, l’estat d’ànim o els trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.

Assistència psicològica en l’edat adulta:

L’objectiu del tractament psicològic és definir els mecanismes propis de cada trastorn i determinar els factors personals i ambientals que tenen una forta influència en l’origen i el manteniment d’aquests trastorns per tal de desenvolupar estratègies que afavoreixin l’adaptació personal i la reducció o eliminació del trastorn.

Àrees d’intervenció:

  • Avaluació, diagnòstic i tractament de les dificultats de l’aprenentatge i del llenguatge.
  • Valoracions psicomètriques per diagnosticar diferents trastorns o capacitats: trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA –TDAH), capacitat intel·lectual i dificultats del llenguatge, entre d’altres.
  • Avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns emocionals  de conducta i relacionals.
  • Problemes d’ansietat, obsessions, depressió, fòbies.
  • Impulsivitat, negativisme, falta d’autocontrol.
  • Retraïment, falta d’habilitats socials.
  • Estimulació i rehabilitació cognitiva.
  • Afàsia, accidents cerebrovasculars (Ictus), traumatisme craneoencefàlic (TCE) i demències.
  • Dèficits i dificultats mnèsiques, atencionals i executives.

Dins dels diferents tractaments s’ofereix la possibilitat de treballar amb el Mètode Tomatis ®. Aquest mètode d’estimulació neurosensorial, a traves de la oïda, permet l’estimulació de diferents circuits i àrees cerebrals de manera que permet intervenir en els trastorns emocionals e incidir sobre l’atenció, la memòria i l’aprenentatge.