Optometria

L’optometrista és el professional encarregat de vigilar la salut visual en l’atenció primaria. Determina i valora el funcionament dels components acomodatius, refractius, estructurals i motors del sistema visual. Està capacitat per diagnosticar, prescriure, compensar i tractar anomalies refractives, binoculars, motores i sensorials del pacient  Així com també està preparat per detectar patologies del sistema visual.

Diferenciem conceptes:

 • Vista: capacitat dels ulls de veure nítid.
 • Visió: Interrelació entre els ulls i el cervell. La visió ens permet comprendre allò que veiem.Perquè el sistema visual funcioni hem de tenir diferents habilitats visuals desenvolupades, habilitats que es desenvolupen des de el naixement i que no sempre ho fan correctament. Per tant veure bé no s’acaba només amb el fet de necessitar o no ulleres, es molt més que tot això.

Patologies:

 • Problemes d’enfoc:Capacitat d’enfocar imatges a diferents distàncies. L’acomodació és molt important per tenir un bon rendiment en feines llargues en visió propera, com pot ser la lectura. A vegades si no tenim bé l’acomodació pot produir: fatiga ocular, mal de cap, visió borrosa intermitent, problemes de concentració en visió propera…
 • Dificultat per fer servir els dos ulls a la vegada:La visió binocular és la capacitat per fusionar en una les imatges de cada ull. Si això està alterat s’ha de fer un esforç de vegades massa gran per poder seguir el procés d’informació visual. Velocitat lectora lenta, gir d’un ull, posicions incorrectes del cap…
 • Dificutat per controlar els moviments oculars:Problemes de concentració, necessitat de fer servir el dit en lectura..
 • Percepció visual alterada: Alteració de l’espai visual, reconeixement visual alterat, memòria visual, memòria seqüencial…
 • Trastorns d’aprenentatge.
 • Problemes posturals i propioceptius compensatòris que afectin a la visió.
 • Sobrecàrregues musculars que produeixin cefalees no visualment tractables.
 • Alteracions visuals que puguin estar relacionades amb disfuncions cranials.
 • Trastorns d’aprenentatge.