Logopèdia

Quan cal anar al logopeda? En qualsevol moment en què tenim una sospita que alguna cosa no evoluciona correctament hem d’acudir a l’especialista, encara que sigui de manera preventiva, i així, en algunes ocasions ens pot evitar trastorns o alteracions de més gravetat.

La Logopèdia és la disciplina sanitària que diagnostica, avalua i rehabilita les disfuncions, retards  o trastorns de comunicació, llenguatge, parla, veu i deglució. Abarca el pla anatòmic, fisiològic i psicològic.Els logopedes són els encarregats, a més,  de valorar i tractar els problemes de deglució en tots els seus graus. A més, s’encarrega de l’avaluació, diagnosi i tractament dels trastorns de lectoescriptura.

Està dirigida a nens i adults.

Patologies:

-Afàsies

-Disàrtries. Paràlisi facial.

-Alteracions de la veu ( disfonies). Rhb, Rhb pre i post quirúrgica

-Veu esofàgica o erigmofónica ( post laringuectomies).

-Alteracions de la deglució ( deglucions disfuncionals, disfàgies)

-Alteracions de la parla ( dislàlies, disglòsies).

-Retràs  de parla.

-Retràs de llenguatge o TEL ( Traston específic del Llenguatge).

-Disfèmies ( tartamudeig, quequeix).

-Trastorns d’aprenentatge: lectoescriptura ( dislèxia)

Existeixen casos en diverses patologies on el pacient es beneficia del treball  multidisciplinar. Aquest fet  és garantia d’un major èxit en el diagnòstic i  tractament, i en conseqüència, de la seva recuperació.

logopedia (1) logopedia (2)

logopedia (3) logopedia (4)

UN LOGOPEDA FA MOLT MÉS DEL QUE PENSES