Qui som? Conèixe’ns una mica més

Què fem?

Estímul el formem un grup  de professionals, que ens coordinem per abordar  un conjunt  de patologies que necessiten, en moltes ocasions un tractament multidiciplinar. La nostra amplia experiència en aquests casos ens permet treballar amb el pacient de forma global per tal de donar una resposta efectiva en tot moment. També treballem a nivell individual en el cas que no sigui necessari la multidisciplinarietat,  entenent el pacient com un tot.

Qui som?

 

XUS OCHOA

LOGOPEDA

Logopeda col·legiada 1.329 i Filòloga llicenciada per la UB el 1.993. Professora durant 10 anys, compaginava la docència amb la logopèdia a nivell privat.

Màster en Trastorns d’Aprenentatge i Llenguatge per la UOC.  Postgraduada en Rehabilitació de la veu, Postgraduada en dificultats de lectoescriptura –Dislèxia- Postgraduada en Neuropsicologia Clínica, Postgraduada en Iniciació al Projecte Binding per la UB, de qui, on Estímul n’és actualment Centre Col·laborador i també és especialista en dificultats deglutòries i Teràpia Miofuncional. Fa 14 anys va començar la seva tasca com a Logopeda Sanitària a l’Hospital de la Seu d’Urgell, i en fa 12 que porta el Servei de Logopèdia a l’Hospital de Puigcerdà. També ha treballat a l’Hospital Sant Bernabé de Berga. Va fundar el grup Estímul i col·labora, a més, amb el Centre de Pediatria del Berguedà. Actualment està cursant el Grau de Psicologia per la UOC.

 

NÚRIA MONTORO TORRENT

PSICÒLOGA

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des del 2008, amb especialització en Psicologia Clínica i de la Salut i acreditada com a Psicòloga Sanitaria pel Col·lègi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. (COPC). 2011 Màster Internacional de Neurociències per la Universitat de Barcelona(UB). Al 2013 Psicòloga al Hospital de Puigcerdà  a la Unitat de diagnòstic de demències i al Centre Sociosanitari, Hospital de dia i Residència de Puigcerdà, realitzant tasques de valoració neuropsicològica, rehabilitació neuropsicològica, estimulació cognitiva, valoracions psicoafectives, i realització de plans interdiciplinars. Actualment exerceix com a Psicòloga en consulta privada i a Estímul, en colaboració amb serveis de Logopedia i Osteopatia.

 

NEUS NAVARRO

LOGOPEDA

Logopeda col.legiada, FUB 2014. Ha treballat de logopeda al Gabinet Tècnic d’Assessorament Psicopedagògic,a l’Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de Queralt, Clínica Universitària de Manresa i al CDIAPB (Centre de desenvolupament i atenció precoç del Berguedà). Professora de reforç al Centre de Psicologia de Berga.

 

RAQUEL GARCIA MESA

FISIOTERAPEUTA I OSTEOPATA

Fisioterapeuta graduada per Fundació Universitària del Bages- UAB, des de l’any 2011. Membre del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, ha continuat formant-se en l’àmbit d’especialització de la teràpia manual (neurodinàmica, drenatge limfàtic, kinesiotape, mètode Sohier, McConell … ), en l’exercici terapèutic i l’educació del pacient. En aquesta línea de formació, l’any 2014 inicia els estudis de postgrau universitari d’Osteopatia Informacional a la Universitat Internacional de Catalunya on es complementa amb una visió global i integradora del ésser humà. Ha treballat a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i des del 2013 forma part del servei de rehabilitació de la Fundació Hospital de Puigcerdà cobrint també servei a l’Hospital transfronterer de Cerdanya. En aquest temps exerceix en diferents àmbits assistencials clínics aportant-li una visió terapèutica amplia i enriquint-se del treball en equip. Actualment, també ofereix consulta privada amb l’equip multidisciplinari d’Estímul a l’Hospital de Puigcerdà (Cerdanya Salut) i a Bellver de Cerdanya.